Technologia a technika

Technologia a technika

Na uwagę zasługuje technologia, jako dziedzina z kategorii technika. Rozwija się ona przez całe wieki, ale szczególnie na tle dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku widać duży skok w jej możliwościach. Terminem tym określa się przede wszystkim wiedzę odnośnie konkretnej metody tworzenia, wytwarzania pewnego dobra bądź też uzyskania określonego swoistego efektu usługowego bądź przemysłowego. Wielokrotnie wymagane jest zastosowanie gotowych lub wytwarzanych produktów w różnych technologiach, które wchodzą w skład nazwy technika. Wybór odpowiedniej technologii zależy przede wszystkim od czynników technicznych, ekonomicznych, społecznych bądź kulturowych.

Najczęściej od końca dwudziestego wieku technologia wykorzystywana jest coraz częściej w naukach społecznych oraz kognitywistycznych. Wyróżnia się między innymi następujące kategorie technologii, a więc również jako swoista technika, jak chociażby: obróbki drewna, chemiczną, budowy maszyn, cyfrową, informacyjną, grupową, nanotechnologię, biotechnologię, nowoczesne technologie, technologię materiałów i wiele innych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że co kilka lat pojawiają się nowe możliwości i powstają nowe rodzaje technologii, które powodują poszerzenie działalności ludzkiej egzystencji i pracy, a także ułatwienie życia codziennego.

Wstecz
Copyright Reserved - Aeroart